Wat is HACCP ?
HACCP staat voor Hazard Analysis of Critical Control Point, ofwel risico-analyse van kritieke controlepunten in het productieproces. Op basis van deze analyse wordt een systeem ontworpen waarmee de veiligheid van voedsel tijdens het productieproces en distributiecyclus wordt beheerst en bewaakt. Dat gebeurt door alle punten van het proces die een risico kunnen opleveren voor de gezondheid van de consument grondig op een rijtje te zetten. Daarna dienen bewakings- en beheersingsmaatregelen te worden opgesteld en ingevoerd op het bedrijf. Dit is het Haccp-plan dat zeer specifiek op een individueel bedrijf is gericht.
 
 
HygiŽnecode
De hygiŽnecode is benoemd als een manier om een groep bedrijven in dezelfde sector aan de wettelijke verplichtingen van deze regeling te laten voldoen. Elk bedrijf moet dan uiteraard wel minimaal de voorschriften uit de hygiŽnecode naleven. Procesbeheersing en handhaving van een goede hygiŽnestandaard ofwel Haccp kunnen worden gerealiseerd door toepassing van een hygiŽnecode op het eigen bedrijf. In deze hygiŽnecode staat aangegeven op welke processtappen moet worden gelet bij het veilig inkopen, sorteren, verpakken en bewaren van eieren. Dit zijn de zogenaamde aandachtspunten. De aandachtspunten die van gote invloed zijn op de veiligheid van het eindproduct worden benoemd tot specifieke controlepunten, en zullen als zodanig ook aantoonbaar moet worden beheerst.
 
7 principes
Haccp is samen te bundelen tot een opsomming van zeven principes :
1. Voer een risico-analyse uit.
2. Identificeer de kritieke controlepunten.
3. Bepaal de kritieke limieten.
4. Bewaak de kritische controlepunten.
5. Bepaal de gepaste correctieve acties.
6. Hou deze gegevens accuraat bij.
7. Verifieer of het systeem blijft werken, en pas indien nodig aan.
 
Toepassing
Reeds aanvang 1996 werd in onze firma een nieuw opgesteld Haccp-plan in praktijk gebracht.
Een sterk doorgedreven ingangscontrole-systeem met registratie en periodieke beoordeling van leveranciers is onze eerste processtap.
Een schoonmaakprogramma onder de naam 'Werkinstructie reiniging en desinfectie' werd aangevat, en op gepaste tijdstippen bijgestuurd.
Door opleiding van de werknemers werd het belang en de toepassing van een goede persoonlijke hygiŽne gerealiseerd in de 'Werkinstructie persoonlijke hygiŽne'.
Met de introductie van DPCS (documented pest control system) werd een geavanceerd systeem opgebouwd rondom preventie van ongedierte, ongediertewering, en ongediertebestrijding.
Met de aankoop van Thermomax temperaturelogging werd een volledige temperatuurregistratie mogelijk tijdens opslag en transport. Ons modern wagenpark is uitgerust met geavanceerde koelsystemen (Thermoking) in combinatie met isotherme vrachtwagens (Chereau en Scania).
 
Nabije toekomst
Volledige traceerbaarheid van producten, van origine tot verbruik, is de nieuwste uitdaging voor de agro-industrie. In samenwerking met leveranciers en klanten bouwen wij momenteel een volledige ketenbewaking op, waarin op elk ogenblik een afgewerkt product aan de hand van zijn codering kan worden teruggebracht tot zijn prille origine, en zijn doorgang en omgevingscondities in de volledige distributiecyclus in kaart kan worden gebracht. Dit is een rechtstreeks antwoord op de vraag naar voedselveiligheid, na de vele moeilijkheden en problemen bij recente crisissen.

[info-formulier][bedrijfsinfo][contacteer ons]

Opmerkingen over deze site ? Stuur een e-mail naar info @ dhaeze.com
Aan deze site kunnen geen rechten ontleend worden.